Nabídka služeb společnosti Rekon Insta spol. s r.o.

Rozsah činností Rekon Insta:

 1. Výstavba firemních a technických objektů na klíč
 2. Výstavba rodinných domů na klíč
 3. Půdní nástavby a vestavby
 4. Rekonstrukce budov
 5. Rekonstrukce bytových jader panelových domů
 6. Výstavba, obnova a rekonstrukce rybníků
  • odbahňování
  • obnova kbelů
  • obnova bezpečnostních přelivů
 7. Protipovodňová opatření na vodních tocích v obcích i mimo obce
 8. ZTI budov
 9. Ústřední vytápění
  • na dřevní hmotu (zplynování dřeva)
  • na plyn
   • zemní
   • propan (včetně plynového hospodářství)
  • na LTO
  • na pevné palivo (koks, uhlí)
 10. Výstavba kotelen (plyn, dřevní hmota)
 11. Výstavba a rekonstrukce výměníkových stanic CZT
 12. Výstavba a rekonstrukce topných kanálů CZT
 13. Plynofikace ZTV, RD a bytů
 14. STL, NTL plynovody (ocel, PE)
 15. Kanalizační řady a přípojky
 16. Vodovodní řady a přípojky
 17. Zemní práce
 18. Elektroinstalace objektů včetně revizí EI
 19. Výstavba a rekonstrukce venkovního vedení NN (nadzemní i podzemní)
 20. Kompletní vyřízení kotlíkové dotace
 21. Autoservis a pneuservis

 

Rodinný dům​​

 

 

Kostel​​